• CENTRUM KOPERNIKA BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH - 1 strona - słowo kluczowe - katalog.inforam.pl

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

  • Paweł Polak - filozofia w nauce, strona oficjalna

    Oficjalna strona domowa dra Pawła Polaka, pracownika Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie. Strona prezentuje prowadzone badania z pogranicza nauki i filozofii (recepcja teorii ewolucji, recepcja teorii względności A. Einsteina), z filozofii computer science oraz historii filozofii polskiej. Każdemu z tematów poświęcono odrębną stronę. Szczególnie godne polecenia są zbiory materiałów źródłowych dotyczące analizowanych zagadnień oraz wskazówki dla pragnących samodzielnie studiować wspomniane zagadnienia.

    Na stronie znajdują się również informacje o dorobku naukowym i prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

    Informacje na temat zajęć z Kognitywistyki można znaleźć pod tym adresem.
    Informacje na temat prac w ramach Copernicus Center można znaleźć na stronach grupy badawczej z historii nauki i filozofii przyrody.