• COPERNICUS CENTER - 1 strona - słowo kluczowe - katalog.inforam.pl

Copernicus Center

 • Czasopismo filozoficzne Semina Scientiarum

  Czasopismo Semina Scientiarum poświęcone jest rozwijaniu programu filozofii w nauce sformułowanego przez Michała Hellera i rozwijanego w ramach Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych oraz Copernicus Center. Na stronie można znaleźć informacje o aktualnych pracach, informacje dla autorów (jak opublikować artykuł i jakie są wymogi edytorskie). Uwaga: artykuły archiwalne dostępne są online bezpłatnie! Zapraszamy do współpracy wszystkich filozofów - czasopismo jest punktowane przez MNiSW!

 • Paweł Polak - filozofia w nauce, strona oficjalna

  Oficjalna strona domowa dra Pawła Polaka, pracownika Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie. Strona prezentuje prowadzone badania z pogranicza nauki i filozofii (recepcja teorii ewolucji, recepcja teorii względności A. Einsteina), z filozofii computer science oraz historii filozofii polskiej. Każdemu z tematów poświęcono odrębną stronę. Szczególnie godne polecenia są zbiory materiałów źródłowych dotyczące analizowanych zagadnień oraz wskazówki dla pragnących samodzielnie studiować wspomniane zagadnienia.

  Na stronie znajdują się również informacje o dorobku naukowym i prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

  Informacje na temat zajęć z Kognitywistyki można znaleźć pod tym adresem.
  Informacje na temat prac w ramach Copernicus Center można znaleźć na stronach grupy badawczej z historii nauki i filozofii przyrody.