• MODELE EKONOMETRYCZNE - 1 strona - słowo kluczowe - katalog.inforam.pl

modele ekonometryczne

  • Prognozowanie i symulacje

    Oferujemy Państwu pomoc w zakresie tematyki związanej z przedmiotami ścisłymi na etapie akademickim. Prognozowanie i symulacje są przedmiotem z którym mają do czynienia studenci ekonomii na wielu szkołach wyższych. Rachunki oraz metody prognozowania i zadania nastręczają kłopotu ze względu na skomplikowane procedury obliczeniowe takie jak np. występujące w metodach trendu pełzającego, modelach ARMA lub modelach ARMA. Prognozowanie i symulacje zawierają w sobie zarówno problematykę teorii prognozowania jak i ich dokładność czyli oszacowanie ich błędów ex-post i ex-ante co wpływa na ocenę modelu jako dobrego lub złego narzędzia prognostycznego. Innym trudnym zagadnieniem jest prognozowanie ekonometryczne polegające na budowie modeli ekonometrycznych czyli oszacowaniu ich równania, następnie weryfikacji i wyliczenia z ich użyciem prognoz na następne momenty. Proces ten jest skomplikowany ze względu na potrzebę użycia specjalistycznego oprogramowania ja np. Microfit, Statgraf lub zręcznego użycia funkcji i formuł Excela. Inne metody prognozowania jakie obejmuje przedmiot prognozowanie i symulacje i które napotykają studenci w trakcie roku akademickiego to najczęściej : metoda prostego wyrównywania wykładniczego, Holta, autoregresji, trendu nieliniowego, średniej ruchomej ważonej oraz metody naiwne. Metody prognozowania skutecznie opracować można w Excelu stosując odpowiednie formuły lub implementując wbudowane w tą aplikację funkcje statystyczne. Niektóre metody prognozowania są także dostępne w profesjonalnym pakiecie obliczeniowym jak Gretl. działania pomocą programu są wygodne gdyż otrzymujemy wyniki w ułamku sekundy a naszą rolą jest jedynie odpowiednia ich interpretacja. Jeśli potrzebna jest Tobie pomoc w tematyce przedmiotu prognozowanie i symulacje możemy od zaraz wspomóc w tym problemie.Jeżeli jakiś inny przedmiot ścisły spędza ci sen z powiek możesz nam przekazać ten kłopot a my z chęcią rozprawimy się z nim w błyskawicznym terminie.