• UZDATNIANIE WODY PRZEMYSŁOWEJ I PITNEJ - 1 strona - słowo kluczowe - katalog.inforam.pl

uzdatnianie wody przemysłowej i pitnej

  • Dezodoryzacja, odazotowanie i odsiarczanie spalin, oczyszczanie powietrza i ścieków - I4TECH

    Firma i4tech zakresem swojej działalności obejmuje projektowanie i wykonywanie kompletnych instalacji przemysłowych, modernizajcję już istniejących systemów do współczesnych norm i przepisów, oraz automatyzację procesów. Firma powstała w 2011 roku poprzez przekształcenie firmy Elektromontaż – 3 Katowice, firmy realizującej wiele zadań w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w drugiej połowie XX wieku. Obejmuje ona swoją ofertą realizacje w zakresie: technologii uzdatniania wody, technologii oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, technologii oczyszczania powietrza i gazów z procesów przemysłowych, oraz automatyzacji. Wszelkie usługi spełniają normy ekologiczne i przepisy prawne.