Instytuty, ośrodki badawcze

 • Statystyka praca magisterka

  Statystyka praca magisterka

  Promediana oferuje studentom usługi standardowe dla ośrodków badawczych. Zajmuje się analizą ankiet przeprowadzanych na potrzeby prac dyplomowych, koryguje ewentualne błędy w nadesłanych pracach, zajmuje się także profesjonalnym opisem ankiety. To oferta dla studentów, którym zależy na tym, by ich praca dyplomowa, zwłaszcza część badawcza, była przejrzysta i wolna od błędów, które mogły się w niej znaleźć. Szczegóły na stronie firmy.

  Data dodania: 05 01 2018 szczegóły wpisu
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Polskie ministerstwo kierujące działaniami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe”. Urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Główne obszary działania ministerstwa to m. in. finansowanie i dotacje na rozwój i badania B + R, granty na naukę, rozwój przedsiębiorczości akademickiej, stypendia naukowe, akademickie oraz promocja nauki i szkolnictwa wyższego. Przy ministerstwie działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Data dodania: 18 12 2013 szczegóły wpisu
 • Prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski

  Prof. dr hab. inż. Czesław Koziarski

  prof. dr. hab. inż. Czesław Koziarski - życiorys i dorobek naukowy: wybrane artykuły, spis publikacji i patentów oraz recenzje książek. Prace badawcze zespołowe i samodzielne na zlecenie przemysłu oraz w ramach centralnego programu badań podstawowych. Samodzielnie finansowane prace nad przekładniami rowerowymi, odzyskiwaniem energii oraz konstrukcją pojazdów i napędów korzystnych ekologicznie. Prowadzenie zajęć w ramach bloku przedmiotowego podstaw konstrukcji maszyn, opracowanie i prowadzenie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych z podstaw konstrukcji maszyn oraz rysunku technicznego.

  Data dodania: 19 02 2012 szczegóły wpisu
 • www.orgmasz.pl

  www.orgmasz.pl

  Instytut organizacji i zarządzania w przemyśle ORGMASZ wydawnictwo książek ekspertyzy sądowe miesięczni ekonomia i organizacja przedsiębiorstwa Miesięcznik Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, prezentuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, takie jak m.in.: zarządzanie i strategia, przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja przedsiębiorstw, jakość, finanse, marketing, a także problemy makroekonomiczne związane z polityką i strategią gospodarczą państwa, a zwłaszcza z polityką przemysłową.

  Data dodania: 17 02 2012 szczegóły wpisu
 • Analiza modalna - badania telemetryczne - pomiary drgań

  Analiza modalna - badania telemetryczne - pomiary drgań

  RCC Nova -To niezależny ośrodek badawczy. Pomiary tensometryczne, analiza modalna, badania wibroakustyczne czy badania telemetryczne to nasza specjalność. Ponad to wykonujemy szereg symulacji komputerowych niezbędnych do prawidłowego przeanalizowania wydajności badanych urządzeń mechanicznych. W naszych szeregach mamy zespół profesjonalistów. Współpracujemy również z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

  Data dodania: 27 04 2011 szczegóły wpisu

Instytuty, ośrodki badawcze - nowa strona:

Adres: