• BIAŁY BÓR - 1 strona - słowo kluczowe - katalog.inforam.pl

biały bór

  • Domki nad jeziorem

    Nad samym jeziorem Łobez znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy Biały Bór który otoczony jest pięknym lasem. Prócz jeziora I klasy czystości możliwością wypożyczenia rowerów wodnych kajaków możemy spędzić czas na spacerach w lesie czy grając na boiskach do piłki nożnej koszykówki i siatkówki. Dla gości do dyspozycji Ośrodek Biały Bór mamy domki typu Brda domki o zabudowie parterowej oraz pole namiotowe. Biały Bór posiada również 4 osobowy apartament nad jeziorem i dozorowany całą dobę parking.

  • Restauracja Amazonka w Białym Borze

    Restauracja prowadzona jest przez Firmę Usługi Gastronomiczne Marlena Mizak-Lewandowska. To przyjazna klientom restauracja z tradycjami, usytuowana w centrum Białego Boru w województwie zachodniopomorskim, u zbiegu dróg krajowych 20 i 25, wiodących w kierunku Słupska, Koszalina i Kołobrzegu. Obok restauracji znajduje się duży parking nad jeziorem Ławiczka. Restauracja zapewnia zawsze smaczne jedzenie, profesjonalną obsługę oraz odpoczynek i relaks w trasie.

  • Na Plaży Biały Bór

    Ośrodek wczasowy Na Plaży Biały Bór. Wczasy nad jeziorem. Camping, pole namiotowe, domki. Ośro­dek Na Plaży szcze­gól­nie pre­fe­ro­wany jest przez klien­tów cenią­cych sobie swo­bodę i nie­za­leż­ność, a także spo­kój, z dala od waka­cyj­nego zgiełku. Na naszym tere­nie znaj­duje się miej­skie kąpie­li­sko o naj­wyż­szym stop­niu bez­pie­czeń­stwa w woje­wódz­twie. Poło­żony 60 km od Kosza­lina, na skraju woj. zachod­nio­po­mor­skiego, bez­po­śred­nio nad brze­giem jeziora Łobez ofe­ruje swoim klien­tom wiele pro­po­zy­cji wypo­czynku na każda pogodę.