Tomasz Witkowski - galeria rzeźby, rysunku i malarstwa

Tomasz Witkowski - galeria rzeźby, rysunku i malarstwa

Ocena: 4.0/10 (3 głosów)

Strona jest autorską galerią prac Tomasza Witkowskiego, olsztyńskiego artysty, wypowiadającego się w różnych technikach plastycznych takich jak malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika artystyczna. Artysta prezentuje na stronie zarówno dzieła własne, będące wynikiem wewnętrznych przeżyć, kontemplacji i własnych poszukiwań formalnych, jak i dzieła realizowane na zamówienie osób prywatnych i instytucji.