Teoria binarności

Teoria binarności


Przemyślenia z lipca 2007 roku (na temat rozważań z 2000 roku dotyczących natury wszechświata i oświecenia) czyli kilka twierdzeń powstałych z niczego...

Czy nicość mogłaby być alternatywą dla wszystkiego? Czy istnieje zrozumiała definicja Boga? Czym jest wolna wola i jaki jest sens życia? Teoria binarności to kolejny w historii nieudolny system pojęciowy, który stara się w prosty sposób opisać te najbardziej abstrakcyjną sferę życia.Podobne strony
 • Filozofia Umysłu i Kognitywistyka - specjalność na Wydziale Filozoficznym UPJP II

  Strona poświęcona jest studiom z kognitywistyki. Jest to ważna specjalność, uprawiana na Wydziale Filozoficznym w duchu szkoły filozoficznej M. Hellera (philosophy in science). Na stronie można znaleźć następujące informacje: prace naukowe, informacje o konferencjach, informacje o możliwości studiowania i warunki rekrutacji. Można się na niej zapoznać również z dorobkiem osób prowadzących wykłady i ćwiczenia dla wspomnianej specjalności.

 • Czasopismo filozoficzne Semina Scientiarum

  Czasopismo Semina Scientiarum poświęcone jest rozwijaniu programu filozofii w nauce sformułowanego przez Michała Hellera i rozwijanego w ramach Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych oraz Copernicus Center. Na stronie można znaleźć informacje o aktualnych pracach, informacje dla autorów (jak opublikować artykuł i jakie są wymogi edytorskie). Uwaga: artykuły archiwalne dostępne są online bezpłatnie! Zapraszamy do współpracy wszystkich filozofów - czasopismo jest punktowane przez MNiSW!

 • Paweł Polak - filozofia w nauce, strona oficjalna

  Oficjalna strona domowa dra Pawła Polaka, pracownika Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie. Strona prezentuje prowadzone badania z pogranicza nauki i filozofii (recepcja teorii ewolucji, recepcja teorii względności A. Einsteina), z filozofii computer science oraz historii filozofii polskiej. Każdemu z tematów poświęcono odrębną stronę. Szczególnie godne polecenia są zbiory materiałów źródłowych dotyczące analizowanych zagadnień oraz wskazówki dla pragnących samodzielnie studiować wspomniane zagadnienia.

  Na stronie znajdują się również informacje o dorobku naukowym i prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

  Informacje na temat zajęć z Kognitywistyki można znaleźć pod tym adresem.
  Informacje na temat prac w ramach Copernicus Center można znaleźć na stronach grupy badawczej z historii nauki i filozofii przyrody.

 • Grupa badawcza - Historia nauki i filozofii przyrody w Polsce

  Strona prezentuje badania, publikacje i sprawozdania z posiedzeń grupy badawczej Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Celem grupy jest rozwój badań z historii nauki i filozofii przyrody w Polsce. Obecnie działalność koncentruje się przede wszystkim na badaniach wkładu polskich naukowców i filozofów działających w I połowie XX wieku do nauki światowej. Jest to szczególnie ważny temat, w związku z celowymi zaniechaniami z czasów PRL.

 • Utylitaryzm, konsekwencjalizm, etyka - strona Patryka Kaczmarka

  Strona prywatna Patryka Kaczmarka. Zawiera informacje dotyczące utylitaryzmu, konsekwencjalizmu, etyki normatywnej i filozofii. Autor dogłębnie analizuje problemy współczesnej myśli etycznej, a także politycznej, gospodarczej i społecznej. Zamieszcza także rozważania metaetyczne i metafilozoficzne. Strona zawiera wiele informacji z dziedzin takich jak aksjologia, epistemologia, ontologia, filozofia języka i innych.